Zbiranje besedil za korpus Gigafida

Zbiranje besedil za razvoj referenčnega korpusa Gigafida.

Portal za prispevanje besedil

S prispevanjem besedil v korpus Gigafida pomembno prispevate k razvoju sodobnih jezikovnih tehnologij za slovenski jezik.

© 2020. Vse pravice pridržane