S projektom Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, ki ga financirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropski sklad za regionalni razvoj, je Slovenija prepoznala pomen razvoja sodobnih jezikovnih tehnologij za slovenski jezik.

Cilj projekta

Cilj projekta je zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik za raziskovalne organizacije, za podjetja in za širšo javnost. 

Razvoj jezikovnih tehnologij

Razvoj jezikovnih tehnologij je ključnega pomena za preživetje jezika v digitalni dobi, saj se sicer ne bodo mogli vključiti v nove načine komunikacije, metode dela in preživljanja prostega časa, ki bodo na voljo v prihodnosti. 

Odprti dostop

Vsa programska koda in zbirke podatkov, ki bodo nastale med projektom, bodo javno dostopne pod odprtokodno licenco, vse aplikacije pa bodo na voljo tudi na javnem portalu RSDO, kjer jih bo vsak lahko preizkusil in uporabljal.

Financiranje

Operacijo Razvoj slovenščine v digitalnem okolju sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020.

Projektni sklopi

Cilj projekta je zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik za raziskovalne organizacije, za podjetja in za širšo javnost. 

© 2020. Vse pravice pridržane