Partnerji

Konzorcij sestavlja dvanajst ustanov, med katerimi so največje izobraževalne in raziskovalne organizacije v Sloveniji – tri univerze in tri javne raziskovalne organizacije – ter šest podjetij.

Univerza v Ljubljani

Koordinatorica konzorcija je Univerza v Ljubljani. Pri projektu sodeluje pet fakultet ustanoviteljic Centra za jezikovne vire in tehnologije: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za elektrotehniko, Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede in Pedagoška fakulteta, pridružuje pa se jim še Fakulteta za upravo. 

Univerza v Mariboru

Pri projektu sodelujejo: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za organizacijske vede.

Univerza v Novi Gorici

V okviru Univerze v Novi Gorici sodeluje Fakulteta za humanistiko.

Institut »Jožef Stefan«

Na Institutu »Jožef Stefan« sta v projekt vključeni dve enoti: Odsek za tehnologije znanja in Laboratorij za umetno inteligenco, ki na IJS upravljata infrastrukturo CLARIN.SI. Ta je del evropske infrastrukture CLARIN ERIC, ki spada med dolgoročno vzdrževane evropske infrastrukture ESFRI.

Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU (ZRC) v projektu sodeluje Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, osrednja ustanova, namenjena sistematičnemu spremljanju in razlagi slovenskega jezikovnega gradiva, ki vzdržuje slovarski portal Fran kot del svoje raziskovalne infrastrukture. ZRC skupaj z IJS sodeluje tudi pri drugi infrastrukturi ESFRI s področja humanistike, DARIAH-SI, ki jo v Sloveniji koordinira Inštitut za novejšo zgodovino.

Inštitut za novejšo zgodovino

Inštitut za novejšo zgodovino je raziskovalna inštitucija s šestdesetletno tradicijo neprekinjenega raziskovanja novejše zgodovine in publiciranja. V Sloveniji Inštitut koordinira infrastrukturo ESFRI s področja humanistike DARIAH-SI.

Alpineon

Alpineon je visokotehnološko podjetje, ki se na področju jezikovnih virov in tehnologij ukvarja predvsem z govornimi tehnologijami, posveča pa se še biometričnim in slikovnim tehnologijam. 

Amebis

Amebis vse od ustanovitve leta 1991 razvija jezikovne vire in tehnologije, predvsem za slovenščino, ukvarja pa se tudi z elektronskim založništvom.

Aikwit

Mlado podjetje Aikwit deluje na področju nudenja prevajalskih storitev.

Vitasis

Podjetje Vitasis deluje na področju informacijskih tehnologij.

Slovenska tiskovna agencija

Slovenska tiskovna agencija je pomemben uporabnik novo razvitih jezikovnotehnoloških izdelkov in se v projekt umešča predvsem kot evalvator izdelkov in diseminator rezultatov projekta. 

 

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije kot uporabnik izdelkov, nastalih v projektu, prvenstveno nastopa kot njihov ocenjevalec in promotor.

O projektu

O projektu

S projektom Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, ki ga financira Ministrstvo za kulturo republike Slovenije, je Slovenija prepoznala pomen razvoja sodobnih jezikovnih tehnologij za slovenski jezik.

© 2020. Vse pravice pridržane