O nas

Projekt povezuje vrsto raziskovalcev in tehničnih sodelavcev iz obsežnega partnerskega konzorcija. Učinkovito sodelovanje akterjev in združevanje njihovih jezikovnotehnoloških znanj bo pripomoglo k skokovitemu razvoju jezikovnih tehnologij za slovenščino, ki je odločilen za preživetje jezika v digitalni dobi.

Kontakt

Vodja projekta: dr. Simon Krek
simon.krek@fri.uni-lj.si

Zbiranje prevodov: Andraž Repar
andraz@aikwit.com

Koordinatorji delovnih sklopov

Vsak projektni sklop skupaj vodita vsaj en strokovnjak s področja jezikoslovja in eden s področja računalništva.

1 Jezikovni viri
dr. Špela Arhar Holdt
dr. Marko Robnik Šikonja

2 Govorne tehnologije
dr. Darinka Verdonik
dr. Marko Bajec
dr. Simon Dobrišek

3 Semantični viri in tehnologije
dr. Simon Krek
dr. Slavko Žitnik

4 Strojno prevajanje
Andraž Repar
dr. Iztok Lebar Bajec

5 Terminološki portal
dr. Mateja Jemec Tomazin
Miro Romih

6 Vzdrževanje infrastrukturnega centra
dr. Tomaž Erjavec

Pišite nam

© 2020. Vse pravice pridržane