Results

Listed and linked below, you can access the project results (in Slovene).

 

KAZALNIK REZULTAT GITHUB CLARIN.SI DEMO Wiki
K1.1 - Nadgrajeni odprto dostopni jezikovni viri (korpusni in leksikonski) na repozitoriju CLARIN.SI. učni korpus  

SUK 1.0 - standardna slovenščina

Janes-Tag 3.0 - nestandardna slovenščina

   
  SuperGLUE Povezava Povezava    
  učna množica Janes-Norm   Povezava    
  leksikon Sloleks   Povezava    
  govorni korpus GOS        
  korpus siParl   Povezava    
K1.2 - Novi jezikovni viri, dostopni v obstoječih konkordančnikih (CLARIN.SI, viri.cjvt.si) GOS 2.0     Na voljo januarja 2023  
  Šolar 3.0  

Povezava

Konkordančnik KonText, besedila učencev

Konkordančnik KonText, učiteljski popravki

 
  siParl 3.0     Na voljo januarja 2023  
  Metakorpus vseh večjih slovenskih korpusov   Povezava

Konkordančnik KonText

Konkordančnik NoSketch Engine

 
K1.3 - Št. temeljnih jez. virov za slo. (korpusnih in leksikonskih z razvito infra.) za učinkovit in kontinuiran razvoj Gigafida       Na voljo februarja 2023
  Janes       Na voljo februarja 2023
  GOS       Na voljo februarja 2023
  Šolar       Na voljo februarja 2023
  KOST       Na voljo februarja 2023
  Sloleks       Na voljo februarja 2023
  Učni korpus       Na voljo februarja 2023
  SuperGLUE       Na voljo februarja 2023
  Metakorpus       Na voljo februarja 2023
K1.4 - Nova programska orodja za strojno in ročno označevanje slo. besedil na različnih nivojih cevovod za označevanje slovenščine Povezava Povezava Povezava  
  program za anotacijo jezikovnih napak     Testna različica  
  program za anotacijo slovenskih parlamentarnih razprav        
  program za popravljanje strojno izluščenih podatkov specifično za leksikon Sloleks     Povezava  
K2.1 - Št. ur dostopnih govornih baz na način CC BY-SA za razpoznavalnik tekočega govora v slovenščini govorna baza za razpoznavalnik govora  

Transkripcije

Avdio

   
K2.2 - Št. podpornih orodij za izdelavo in uporabo razpoznavalnika slovenskega govora akustični normalizator Povezava      
  sintaktični normalizator Povezava Povezava    
  sintaktični denormalizator Povezava Povezava    
  orodje za pretvorbo grafemov v foneme Povezava      
  orodje za postavljanje ločil v surovi tekst Povezava

Povezava

Povezava

   
K2.3 - Razpozavalnik slovenskega govora razpoznavalnik slovenskega govora Povezava

Povezava

Povezava

Povezava  
K3.1 - Izdelava digitalne slovarske baze in smernic za splošno orodje za procesiranje besedil podatkovni model z vsebovanimi podatki virov, ki bodo skupaj predstavljali digitalno slovarsko bazo       Povezava
  zasnova orodja in smernice za gradnjo interoperabilnih semantičnih tehnologij        
K3.2 - Semantična mreža in podporna orodja za ekstrakcijo pomenskih delov iz besedil orodje za prepoznavanje imenskih entitet Povezava Povezava Povezava  
  orodje za odkrivanje koreferenčnosti Povezava Povezava Povezava  
  orodje za ekstrakcijo povezav Povezava

Model v repozitoriju kode

Korpus

Povezava  
  orodje za avtomatsko ekstrakcijo semantične mreže Povezava   Povezava  
  orodje za avtomatsko zgrajeno semantično mrežo (vir) Povezava      
K3.3 - Št. naprednih semantičnih orodij orodje za izračun vektorskih vložitev BERT hkrati z njihovim obračunom in objavo Povezava Povezava    
  izdelava orodij za razdvoumljanje Povezava Povezava Povezava  
  prepoznavanje semantičnih premikov in diahronih analiz Povezava Povezava

Semantični premiki 2017-2018

Semantični premiki 1997-2018

Semantični premiki 1997-2002-2007-2013-2018

 
  avtomatsko povzemanje krajših in daljših besedil Povezava Povezava Povezava  
  avtomatsko odgovarjanje na vprašanja Povezava Povezava Povezava  
K4.1 - Obseg dvojezičnih besedil dostopnih na način CC BY-SA za strojni prevajalnik za jezikovni par SL-AN in AN-SL obseg dvojezičnih besedil dostopnih na način CC BY-SA za strojni prevajalnik za jezikovni par SL-AN in AN-SL   Povezava    
K4.2 - Št. podpornih orodij za izdelavo in uporabo strojnega prevajalnika za jezikovni par SL-AN in AN-SL Št. podpornih orodij za izdelavo in uporabo strojnega prevajalnika za jezikovni par SL-AN in AN-SL Povezava      
  prevajalnik Povezava

Povezava

Povezava

Povezava  
K5.1 - Terminološki portal z vgrajeno infrastrukturo za samostojno izdelavo terminoloških virov in luščilnikom terminološki portal z vgrajeno infrastrukturo za samostojno izdelavo terminoloških virov in luščilnikom Povezava  

Povezava

Povezava

 
K5.2 - Št. odprtodost. term. virov, namenjenih za jezikovno tehnološko obdelavo, deponiranih v repozitorij Clarin.si Davčni terminološki slovar   Povezava    
  Terminološki slovar elektronskega kajenja   Povezava    
  Glosar s področja konjeništva   Povezava    
  Vojaški slovar študentov obramboslovja   Povezava    
  Terminološki slovar s področja umetne inteligence   Povezava    
  Glosar akademske integritete   Povezava    
  Slovensko-angleški pojmovnik s področja vzgoje in izobraževanja   Povezava    
K5.3 - Odprtodostopni urejevalnik za izdelavo terminoloških virov odprtodostopni urejevalnik za izdelavo terminoloških virov Povezava      
K5.4 - Št. slovarjev, pretvorjenih v standardni format in integriranih v terminološki portal Davčni terminološki slovar     Povezava  
  Terminološki slovar elektronskega kajenja     Povezava  
  Glosar s področja konjeništva     Povezava  
  Vojaški slovar študentov obramboslovja     Povezava  
  Računalniški terminološki slovar     Povezava  
  Glosar akademske integritete     Povezava  
  Slovensko-angleški pojmovnik s področja vzgoje in izobraževanja     Povezava  
K5.5 - Odprtokodno orodje za samodejno luščenje terminologije, vgrajeno v terminološki portal Odprtokodno orodje za samodejno luščenje terminologije, vgrajeno v terminološki portal Povezava      
K5.6 - Smernice in navodila za izdelavo terminološkiih virov smernice in navodila za izdelavo terminoloških virov        
K6.1 - Sheme za validacijo virov sheme za validacijo virov Povezava  

Povezava

Povezava

 
K6.2 - Tehnično brezhibni jezikovni viri projekta, arhivirani v repozitorij CLARIN.SI Tehnično brezhibni jezikovni viri projekta, arhivirani v repozitorij CLARIN.SI   Povezava    
K6.3 - Postavitev korpusov pod konkordančnike CLARIN.SI Postavitev korpusov pod konkordančnike CLARIN.SI     Povezava  
K7.1 - Odkupljeni jezikovni viri ali jezikovni podatki Odkupljeni jezikovni viri ali jezikovni podatki     Povezava  
K7.2 - Aktivna spletna stran projekta aktivna spletna stran projekta     Povezava  
K7.3 - Zaključna konferenca projekta zaključna konferenca projekta     Povezava  

© 2020. All rights reserved

Concept and implementation: ENKI, d.o.o. Legal notice Cookies