15. 06. 2021

Anketa o korpusih Gigafida 2.0 in Janes

Anketa o korpusih Gigafida 2.0 in Janes, ki je potekala v poletnih in jesenskih mesecih 2021, je sedaj zaključena. Hvala vsem, ki ste jo izpolnili! Bilo vas je več kot 300.

Vaše odgovore in komentarje bomo v prihodnjih mesecih skrbno pregledali, nekaterim od vas pa se še dodatno oglasili s prošnjo za poglobljeni intervju. Izsledki vseh uporabniških raziskav bodo javno dostopni, uporabili pa jih bomo za nadaljnji razvoj korpusov in njihovih vmesnikov.

 

V okviru projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju se med drugim posvečamo dvema temeljnima korpusoma pisne slovenščine: Gigafidi 2.0 in Janesu. Zavedamo se, da je treba poskrbeti za njuno nadaljnje in dolgoročno posodabljanje, pri čemer bi radi upoštevali tudi izkušnje ter mnenje uporabnikov in uporabnic. Tokratno anketiranje o Gigafidi je že tretje po vrsti in upamo, da se bo tudi to pot potrdila tradicija dobrega odziva.


V prvi fazi odzive zbiramo z anketo, v drugi pa bodo sledili še poglobljeni intervjuji s predstavniki in predstavnicami posameznih uporabniških skupin.


Zbrati želimo tako mnenja tistih, ki korpus(a) redno uporabljate, kot tistih, ki (enega ali oba) vira poznate le bežno. Hvaležni bomo, če boste na anketo opozorili tudi kolegice in kolege.

 

Foto Anketa

Operacijo Razvoj slovenščine v digitalnem okolju sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

© 2020. All rights reserved

Concept and implementation: ENKI, d.o.o. Legal notice Cookies